UPC svetovalna skupina

UPC Svetovalna skupina d.o.o.
Davčno svetovanje, Finančno in poslovno svetovanje,
Trust office

Hacquetova ulica 1a, 1000 Ljubljana, Slovenija

Kontakt

Toggle Upper
UPC svetovalna skupina d.o.o.
 DomovUncategorized Vrednotenje podjetij

Vrednotenje podjetij

 

Ocenjevanje vrednosti podjetij pridobiva v Sloveniji čedalje večji pomen. Razlogi za to ležijo tako v vzpostavljanju zakonodajnih okvirov, ki naj bi omogočali transakcije po tržnih načelih, zaščito malih delničarjev kot tudi porast aktivnosti na področju prevzemov in združitev, managerskih odkupov ter umiku države iz gospodarstva.

Naša storitev obsega izvedbo vrednotenja ne glede na namen transakcije:

  • prodaja deleža
  • statusna preoblikovanja
  • managerski odkupi (MBO)
  • odkupi z finančnim vzvodom (LBO)
  • prevzemi in združitve idr.