UPC svetovalna skupina

UPC Svetovalna skupina d.o.o.
Davčno svetovanje, Finančno in poslovno svetovanje,
Trust office

Hacquetova ulica 1a, 1000 Ljubljana, Slovenija

Kontakt

Toggle Upper
UPC svetovalna skupina d.o.o.
 DomovUncategorized Transferne cene

Transferne cene

 

Družbe, ki poslujejo s povezanimi osebami, so dolžne transferne cene zagotavljati na ravni primerljivih tržnih cen. V ta namen morajo zagotoviti dokumentacijo, v kateri opredelijo vse povezane transakcije in način medsebojnega zaračunavanja – transferne cene.

V okviru svetovanja na področju transfernih cen vam nudimo:

  • pripravo celotne dokumentacije ali le dela (posameznih transakcij)
  • svetujemo pri izbiri ustrezne metode za določanje transfernih cen in njenem argumentiranju
  • nudimo pomoč pri izvedbi finančnih analiz
  • pregledamo že pripravljeno dokumentacijo in podamo naše mnenje in predloge

Dokumentacijo so dolžne vnaprej pripraviti le družbe, ki poslujejo s tujimi povezanimi osebami (nerezidenti).

Naše storitve so kvalitetne ker:

  • smo dokumentacijo pripravljali že za več kot 50 priznanih slovenskih družb
  • so se naši kadri izobraževali v tujini pri priznanih strokovnjakih na področju transfernih cen
  • imamo baze podatkov za iskanje primerljivih tržnih cen