UPC svetovalna skupina

UPC Svetovalna skupina d.o.o.
Davčno svetovanje, Finančno in poslovno svetovanje,
Trust office

Hacquetova ulica 1a, 1000 Ljubljana, Slovenija

Kontakt

Toggle Upper
UPC svetovalna skupina d.o.o.
 DomovUncategorized Svetovanje pri zadolževanju

Svetovanje pri zadolževanju

 

Zasebna podjetja kot tudi pravne osebe javnega značaja se zavedajo pozitivnih učinkov, ki jih omogoča koriščenje finančnega vzvoda, nemalokrat pa dajejo premalo poudarka samemu postopku pridobivanja finančnih virov.

Pri tem je bistveno pridobivanje konkurenčnih ponudb, ki lahko od enega do drugega kreditodajalca močno variirajo. Za ilustracijo si poglejmo kredit z ročnostjo 5 let in 6-mesečnim moratorijem, glede na različno višino glavnice in obrestne mere.

Obrestna mera v % Višina kredita (v EUR)
50.000
100.000
500.000
1.000.000
3,50
5.304
10.609
53.044
106.088
4,00
6.083
12.166
60.829
121.658
4,50
6.867
13.733
68.666
137.331
5,00
7.655
15.311
76.554
153.107
Obrestni razpon
2.351
4.702
23.510
47.019

Čeprav je obrestna mera ključen dejavnik, ne smemo zanemarjati ostalih dejavnikov kot so pogoji vračila ipd.

Glede na vaše potrebe za vas izdelamo optimalno strukturo virov financiranja, ki obsega izbiro najustreznejšega vira (kredit, finančni ali operativni leasing, viri iz skladov EU) kot tudi pridobitev najugodnejše ponudbe.