UPC svetovalna skupina

UPC Svetovalna skupina d.o.o.
Davčno svetovanje, Finančno in poslovno svetovanje,
Trust office

Hacquetova ulica 1a, 1000 Ljubljana, Slovenija

Kontakt

Toggle Upper
UPC svetovalna skupina d.o.o.
 DomovUncategorized Statusna preoblikovanja

Statusna preoblikovanja

 

Pri statusnih preoblikovanjih, naj si gre za združitev, delitev ali prenos obrata (dejavnosti) na drugo družbo, lahko ponudimo celotno rešitev, ki zajema:

  • izdelavo mnenja glede davčnih in računovodskih vidikov transakcije
  • pripravo priglasitve transakcije davčnemu organu, na podlagi katere je družba upravičena do določenih davčnih ugodnosti
  • pripravo načrta oziroma pogodbe, primeroma oddelitvenega načrta, ki ga je potrebno vložiti pri registrskemu organu
  • praktično izpeljavo celotne transakcije
  • druge storitve po želji stranke