UPC svetovalna skupina

UPC Svetovalna skupina d.o.o.
Davčno svetovanje, Finančno in poslovno svetovanje,
Trust office

Hacquetova ulica 1a, 1000 Ljubljana, Slovenija

Kontakt

Toggle Upper
UPC svetovalna skupina d.o.o.
 DomovUncategorized Optimizacija stroškov

Optimizacija stroškov

 

V mnogih podjetjih predstavljajo stroški materiala in storitev več kot 70% prodajne cene proizvoda oziroma storitve. Zato je nadzor nad cenami in količinami ključnega pomena za doseganje poslovne uspešnosti.

Za uspešen nadzor je potrebno:

  • vzpostaviti ustrezno vodenje materialnega poslovanja, ki vključuje ustrezno strukturo zajemanja podatkov v informacijskem sistemu
  • struktura zajemanja mora biti čim preglednejša ter mora omogočati vpogled tako v cene in količine porabljenih poslovnih prvin kot v specifične postavke kot je npr. opravljeno število kilometrov, vrsta embalaže idr.
  • pri iskanju optimalne ravni stroškov je možnih več strategij, odvisno predvsem od stanja v dejavnosti, v kateri podjetje posluje