UPC svetovalna skupina

UPC Svetovalna skupina d.o.o.
Davčno svetovanje, Finančno in poslovno svetovanje,
Trust office

Hacquetova ulica 1a, 1000 Ljubljana, Slovenija

Kontakt

Toggle Upper
UPC svetovalna skupina d.o.o.
 DomovUncategorized Finančna reorganizacija

Finančna reorganizacija

 

Za namen prisilne poravnave izdelamo:

  • načrt finančne reorganizacije (ocena poslovanja)
  • razvrstitev terjatev v upniške razrede
  • razporeditev glasovalnih pravic
  • spremembo osnovnega kapitala
  • napoved prihodnjega poslovanja