UPC svetovalna skupina

UPC Svetovalna skupina d.o.o.
Davčno svetovanje, Finančno in poslovno svetovanje,
Trust office

Hacquetova ulica 1a, 1000 Ljubljana, Slovenija

Kontakt

Toggle Upper
UPC svetovalna skupina d.o.o.
 DomovDavčno svetovanje

Davčno svetovanje

 

Priprava DDV obračunov

Za tuje pravne osebe, ki poslujejo na območju Slovenije, in izpolnjujejo pogoje za registracijo za namene DDV v Sloveniji nudimo naslednje storitve:

Zastopanja v postopkih

Ste zaskrbljeni, ker se je najavil davčni inšpektor? Če boste ustrezno pripravljeni nanj, je vaša skrb odveč. Pri tem vam lahko pomagamo na sledeč način:

Statusna preoblikovanja

Pri statusnih preoblikovanjih, naj si gre za združitev, delitev ali prenos obrata (dejavnosti) na drugo družbo, lahko ponudimo celotno rešitev, ki zajema:

Optimiranje za lastnike

Podjetnikom (lastnikom) in poslovodjem svetujemo pri optimizaciji osebnih prejemkov in prejemkov na podlagi udeležbe v kapitalu in delitvi dobička.

 

Olajšave za R&R

Uspešne družbe v okviru svojega poslovanja neprestano vlagajo v raziskave in razvoj, pri tem pa so premalo pozorne na možnost uveljavljanja davčne olajšave iz naslova teh vlaganj.

Nudimo vam dve obliki sodelovanja, in sicer:

Družba, ki ne bo opredelila vlaganj v R&R v poslovnem načrtu oziroma posebnem razvojnem projektu, ne bo mogla zagovarjati davčne olajšave iz tega naslova.

 

Preventivni davčni pregledi

Preventivni davčni pregled je namenjen kontroli pravilnosti obračunavanja in plačevanja posameznih vrst davkov in je lahko:

V okviru davčnega pregleda preverimo:
Kot nadgradnjo davčnega pregleda nudimo svetovanje pri optimiranju davčne osnove ter optimiranje za lastnike in poslovodje.

 

Transferne cene

Družbe, ki poslujejo s povezanimi osebami, so dolžne transferne cene zagotavljati na ravni primerljivih tržnih cen. V ta namen morajo zagotoviti dokumentacijo, v kateri opredelijo vse povezane transakcije in način medsebojnega zaračunavanja – transferne cene.

V okviru svetovanja na področju transfernih cen vam nudimo:

Dokumentacijo so dolžne vnaprej pripraviti le družbe, ki poslujejo s tujimi povezanimi osebami (nerezidenti).

Naše storitve so kvalitetne ker:

Optimiranje davčne osnove

Optimiranje davčne osnove vidimo kot proces davčnega načrtovanja, ki ga je treba zasnovati že v zgodnji fazi razvoja podjetja.

V okviru optimiranja davčne osnove izvedemo:

Optimiranje davčne osnove podjetja je tesno povezano s poznavanjem delovanja podjetja, zato navedeno storitev praviloma nudimo kot nadgradnjo preventivnemu davčnemu pregledu.

 

Redno davčno svetovanje

Redno davčno svetovanje je namenjeno reševanju sprotnih davčnih dilem. V okviru rednega davčnega svetovanja vam nudimo: