UPC svetovalna skupina

UPC Svetovalna skupina d.o.o.
Davčno svetovanje, Finančno in poslovno svetovanje,
Trust office

Hacquetova ulica 1a, 1000 Ljubljana, Slovenija

Kontakt

Toggle Upper
UPC svetovalna skupina d.o.o.
 DomovArchive by category Davčno svetovanje

Category Archives: Davčno svetovanje

 

Priprava DDV obračunov

by 1501 views

Za tuje pravne osebe, ki poslujejo na območju Slovenije, in izpolnjujejo pogoje za registracijo za namene DDV v Sloveniji nudimo naslednje storitve: Registraciji za namene DDV Izdelava DDV obračunov (vodenje davčnih knjig ter priprava in vložitev obrazca DDV-O preko sistema e-davki) Izdelava intrastat in kvartalnih poročil Zastopanje strank v primeru davčne inšpekcije Svetovanje s področja […]

Continue reading

Zastopanja v postopkih

by 970 views

Ste zaskrbljeni, ker se je najavil davčni inšpektor? Če boste ustrezno pripravljeni nanj, je vaša skrb odveč. Pri tem vam lahko pomagamo na sledeč način: še pred prihodom davčnega inšpektorje preverimo področja, ki bodo predmet davčnega postopka (glej tudi Preventivni davčni pregledi) vodimo komunikacijo z davčnim organom skupaj z vami pripravimo argumente za sporne zaključke […]

Continue reading

Statusna preoblikovanja

by 983 views

Pri statusnih preoblikovanjih, naj si gre za združitev, delitev ali prenos obrata (dejavnosti) na drugo družbo, lahko ponudimo celotno rešitev, ki zajema: izdelavo mnenja glede davčnih in računovodskih vidikov transakcije pripravo priglasitve transakcije davčnemu organu, na podlagi katere je družba upravičena do določenih davčnih ugodnosti pripravo načrta oziroma pogodbe, primeroma oddelitvenega načrta, ki ga je […]

Continue reading

Optimiranje za lastnike

by 953 views

Podjetnikom (lastnikom) in poslovodjem svetujemo pri optimizaciji osebnih prejemkov in prejemkov na podlagi udeležbe v kapitalu in delitvi dobička.

Continue reading

Olajšave za R&R

by 1068 views

Uspešne družbe v okviru svojega poslovanja neprestano vlagajo v raziskave in razvoj, pri tem pa so premalo pozorne na možnost uveljavljanja davčne olajšave iz naslova teh vlaganj. Nudimo vam dve obliki sodelovanja, in sicer: v obliki svetovalne funkcije pri pripravi razvojnega načrta v obliki priprave razvojnega načrta v celoti Družba, ki ne bo opredelila vlaganj […]

Continue reading

Preventivni davčni pregledi

by 1031 views

Preventivni davčni pregled je namenjen kontroli pravilnosti obračunavanja in plačevanja posameznih vrst davkov in je lahko: celovit davčni pregled, ki zajema pregled davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost in drugih davkov ali prispevkov delni davčni pregled, ki zajema posamezno od naštetih področij ali kombinacijo le-teh. V okviru davčnega pregleda preverimo: kritična […]

Continue reading

Transferne cene

by 1274 views

Družbe, ki poslujejo s povezanimi osebami, so dolžne transferne cene zagotavljati na ravni primerljivih tržnih cen. V ta namen morajo zagotoviti dokumentacijo, v kateri opredelijo vse povezane transakcije in način medsebojnega zaračunavanja – transferne cene. V okviru svetovanja na področju transfernih cen vam nudimo: pripravo celotne dokumentacije ali le dela (posameznih transakcij) svetujemo pri izbiri […]

Continue reading

Optimiranje davčne osnove

by 987 views

Optimiranje davčne osnove vidimo kot proces davčnega načrtovanja, ki ga je treba zasnovati že v zgodnji fazi razvoja podjetja. V okviru optimiranja davčne osnove izvedemo: posnetek dejanskega stanja (s proučitvijo računovodskih izkazov ali izvedbo preventivnega davčnega pregleda) z uporabo zakonitih metod in upoštevanju veljavne zakonodaje predlagamo rešitve pomagamo pri praktični izpeljavi predlogov oziroma predlagano rešitev […]

Continue reading

Redno davčno svetovanje

by 953 views

Redno davčno svetovanje je namenjeno reševanju sprotnih davčnih dilem. V okviru rednega davčnega svetovanja vam nudimo: pripravo strokovnih mnenj in svetovanje po pavšalni pogodbi

Continue reading