UPC svetovalna skupina

UPC Svetovalna skupina d.o.o.
Davčno svetovanje, Finančno in poslovno svetovanje,
Trust office

Hacquetova ulica 1a, 1000 Ljubljana, Slovenija

Kontakt

Toggle Upper
UPC svetovalna skupina d.o.o.
 Domov2008oktober

Monthly Archives: oktober 2008

 

by 1242 views

UPC SVETOVALNA SKUPINA je svetovalno podjetje, ki deluje na področju davčnega, pravnega, finančnega in poslovnega svetovanja. Dinamičen kolektiv, ki ga odlikujejo strokovnost, prilagodljivost in odzivnost, vam zagotavlja učinkovite rešitve najvišjega kakovostnega razreda. Svetujemo tako multinacionalkam kot malim domačim podjetjem, ki prihajajo iz najrazličnejših panog. V skladu z našim vodilom vse stranke obravnavamo enako: nudimo jim […]

Continue reading

Trust office

by 1 view

Za vas lahko izpeljemo celoten postopek ustanovitve in registracije družbe v Sloveniji ali tujini (Ciper, Malta, Nizozemska, itd.). Za registracijo slovenske družbe izdelamo in pripravimo vso potrebno dokumentacijo in uredimo administrativne formalnosti pri notarju, sodnem registru in davčnem organu. Slovensko družbo vam lahko priskrbimo v roku enega dne, saj imamo praviloma vedno na razpolago že ustanovljene […]

Continue reading

Mednarodno davčno načrtovanje

by 1 view

Davčno načrtovanje, pri katerem se z zakonitimi metodami in sredstvi zmanjša davčno obveznost davčnega zavezanca, je v svetu že dolgo uveljavljeno, v Sloveniji pa se davčni zavezanci šele začenjajo zavedati njegove pomembnosti. Tako podjetja kot posamezniki se žal premalo zavedajo, da je davčne obveznosti mogoče ustrezno znižati in posledično premalo izkoriščajo ugodnosti, ki jih ponuja […]

Continue reading

Optimizacija stroškov

by 1263 views

V mnogih podjetjih predstavljajo stroški materiala in storitev več kot 70% prodajne cene proizvoda oziroma storitve. Zato je nadzor nad cenami in količinami ključnega pomena za doseganje poslovne uspešnosti. Za uspešen nadzor je potrebno: vzpostaviti ustrezno vodenje materialnega poslovanja, ki vključuje ustrezno strukturo zajemanja podatkov v informacijskem sistemu struktura zajemanja mora biti čim preglednejša ter […]

Continue reading

Izdelava poslovnega načrta

by 1132 views

Imate obetajočo poslovno idejo, a ne dovolj znanja, da bi jo prenesli na papir? Dobro izdelan poslovni načrt posreduje informacije različnim interesnim skupinam: kreditodajalcem daje informacije o možnem poplačilu najetih kreditov omogoča sodelovanje z znanimi kupci in dobavitelji investitorjem predstavlja ključne dejavnike za zagotavljanje donosnosti investiranih sredstev ipd.

Continue reading

Finančna reorganizacija

by 1327 views

Za namen prisilne poravnave izdelamo: načrt finančne reorganizacije (ocena poslovanja) razvrstitev terjatev v upniške razrede razporeditev glasovalnih pravic spremembo osnovnega kapitala napoved prihodnjega poslovanja

Continue reading

Svetovanje pri zadolževanju

by 1038 views

Zasebna podjetja kot tudi pravne osebe javnega značaja se zavedajo pozitivnih učinkov, ki jih omogoča koriščenje finančnega vzvoda, nemalokrat pa dajejo premalo poudarka samemu postopku pridobivanja finančnih virov. Pri tem je bistveno pridobivanje konkurenčnih ponudb, ki lahko od enega do drugega kreditodajalca močno variirajo. Za ilustracijo si poglejmo kredit z ročnostjo 5 let in 6-mesečnim […]

Continue reading

Skrbni finančni pregledi

by 1082 views

Skrbni finančni pregled omogoča, da je potencialni kupec seznanjen z ključnimi riziki poslovanja podjetja. Ugotovljeni riziki omogočajo doseganje optimalne vrednosti za vlagatelja, ki je lahko strateški kupec, sam prodajalec, investitor, posojilodajalec ali druge zainteresirane stranke. Stranke zanimajo elementi kot so ključna tveganja poslovanja, obveznosti, ki lahko onemogočijo posel, elementi, povezani z določanjem pogodbene cene in […]

Continue reading

Vrednotenje podjetij

by 1063 views

Ocenjevanje vrednosti podjetij pridobiva v Sloveniji čedalje večji pomen. Razlogi za to ležijo tako v vzpostavljanju zakonodajnih okvirov, ki naj bi omogočali transakcije po tržnih načelih, zaščito malih delničarjev kot tudi porast aktivnosti na področju prevzemov in združitev, managerskih odkupov ter umiku države iz gospodarstva. Naša storitev obsega izvedbo vrednotenja ne glede na namen transakcije: […]

Continue reading

Zastopanja v postopkih

by 970 views

Ste zaskrbljeni, ker se je najavil davčni inšpektor? Če boste ustrezno pripravljeni nanj, je vaša skrb odveč. Pri tem vam lahko pomagamo na sledeč način: še pred prihodom davčnega inšpektorje preverimo področja, ki bodo predmet davčnega postopka (glej tudi Preventivni davčni pregledi) vodimo komunikacijo z davčnim organom skupaj z vami pripravimo argumente za sporne zaključke […]

Continue reading
1 2 Next